Generalforsamling 2022, dagsorden

Dato: 30. april 2022 (lørdag)
Tidspunkt: 14:00 – 16:00
Sted: http://discord.com/, Online – [ https://www.fita.dk/gf2022] (virker først kort før mødet)
BEMÆRK: for at kunne deltage skal du have en konto på Discord. Hvis du ikke har det, så skal oprette en konto dagen før for at sikre at Discord acceptere dig som alm. bruger og ikke som en fake account.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent and referent
 2. Formandens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
 3. Regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
 4. Ændringer til vedtægter af pga. manglende medlemmer:
  1. Bestyrelsens sammensætning ændres til: minimum en formand og optil fem bestyrelsesmedlemmer
  2. Foreningen tegnes af foreningens formanden.
  3. Nye medlemmer optages efter det er vedtaget af bestyrelsen.
  4. Støttemedlemmer kan meldes sig ind uden bestyrelsens godkendelse.
  5. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
  6. Et støttemedlemsskab koster 150,- Dkr.
 5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent pr. 1. maj.
 8. Eventuelt.