Generalforsamling, søndag d. 23 april 2017, kl 15, Enghøjhuset, Avedøre

Kære Medlemmer

Så blev det tid til vores årlige generalforsamling. Beklageligvis med en dags forsinkelse, som vi håber, I kan godkende.
Dato: 23. april 2017 (søndag).
Tidspunkt: kl 15 til kl 18:30, senest
(lokalet skal være ryddet senest kl 19).
Sted: Konferencerummet i Enghøjhuset, Avedøre i Hvidovre.
         Enghøjhuset Bødkerporten 6A 2650 Hvidovre.
HUSK at tilmelde dig til generalforsamlingen
Dagsorden ser ud som følgende:

1. Generalforsamlingen godkender den forsinkede indkaldelse til generalforsamling

2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
5.1 Følgende er på valg:
       Ole Stabel – stiller op til bestyrelsen,
       Rene Andersen – stiller op som suppleant
      Følgende bestyrelsesmedlemmer sidder forsat i deres to årige periode:
        Henrik Hansen
        Chamille Lacoppidan
        Jacob Andresen, Næstformand
        Hugo Rifbjerg, Formand/Kassér
6. Behandling af indkomne forslag.
6.1. Nyt navn til foreningen?
6.2. Ny kontingentstruktur?
7. Fastsættelse af kontingent pr. 1. maj.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde via email, hrh@fgive.org, inden den 9. april 2017. Den endelige dagsorden vil herefter blive sendt ud med bilag, som bla. tæller regnskabet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen