Generalforsamling 2017 – referat

Årets generalforsamling er vel afholdt. Det sparsomme fremøde gjorde stemning meget intens og livlig. Alle fik masser af taletid og alle forslag og ideer blev grundigt gennemgået og behandlet.

Bestyrelsens nye sammensætning

Tillykke til Ole Stabel, der blev valgt enstemmigt ind i bestyrelsen af forsamlingens fremmødte. Ole Stabel er uddannet elektronikingeniør og har siden sin indmeldelse været meget aktiv. Vi ser frem Oles forsatte engagement og hans mange ideer.

Rene Andersen er grundet sine studier tråd tilbage, men forbliver som suppleant. En plads også han blev enstemmigt valgt til.

Vi har fået nyt navn

Forslaget om nyt navn til foreningen fik særligt meget opmærksomhed. Bestyrelsens nyeste medlem, Ole Stabel, foreslog, efter de fremsatte foreslag ikke vandt forsamlingens gunst, navnet: Foreningen Internet Teknologi for Alle! Dette vandt stor genklag i forsamlingen og blev vedtaget med stor begejstring. Navnet forkortes som FITA. FITA.dk er registreret og vil blive foreningens nye domæne så snart det er muligt. Fgive.org vil forsætte med at bliver brugt året ud, men redirigere til FITA.dk så dette er kommet på plads på vores web/dns-server.

Selv om navnet ikke afspejler vedvarende energi så er vedvarende energi stadig den erklæret vej til finasieringen. Navnet afspejler vores erklæret hovedformål som er et gratis internet til alle.

Det fulde referat

Find det fulde referat her – Referat-Generalforsamling-fgive-org-23-4-2017-underskrevet.