Formandens beretning 2018

2017 bød på følgende:

1) Nyt navn

Vi skiftede navn fra FGIVE.ORG (Foreningen Gratis Internet via Vedvarende Energi) til FITA.DK (Foreningen Internet Teknologi for Alle). Den primære årsag var at fgive.org var vanskelig at høre for folk og dot org gjorde folk urolige. Dertil var “fgive” lidt for værdiladet med spiatuelle overtoner.

2) Indsamling

Vi oprettede en indsamling til fordel for gratis telefoni for hjemløse – den kostede 1225,- og gav 162,-

Vi har lært en del af denne opgave:

2.1) Hvad lærte vi?

2.1.1) Start I god tid

Start mobilpay og bankkonto og ansøgning I GOD tid. Ca. En, måske to måneder før start af selve indsamlingen.

2.1.2) Gå dør til dør

Brug hellere dør til dør indsamling en online indsamling. Det giver en bedre mulighed for at møde potentielle medlemmer samt uddeling af info-flyers.

2.1.3) Hav økonomisk dækning

Start kun en indsamling hvis der allerede FØR beslutning om insamling er kommitment fra folk om at de vil betale OG som dækker MERE end omkostingerne.

3) Donationer

Vi har modtaget 1.000,-i donation fra Gitte Barfod og ca. 2.200,- fra Hugo Hansen (formand).

4) Infrastruktur

Vi har fået egen server – med flere på vej – og en fiberforbindelse. Vi har lukket vores Asterisk telefon server  i Canada og installeret en Freeswitch server i Hvidovre.

5) Indsatser og aktiviteter

Temaet var at hverve medlemmer.

5.2) Aktiviteter

5.2.1) Mobiltelefoner

Den primære aktivitet har været omkring at undervise i mobil-reperation og så mest forståelse af batterier og hvordan de kan genoplives.

5.2.2) Undervisning

Kortvarrigt forsøg på at undervisnig af i programmering. Særligt et enkelt medlem lod sig underkaster vores formands ivirigt undervisningstrang. Der blev produceret noget undervisningsmateriale som kan bruges til andre fremtidige undervisningsforløb. Det primære mål med undervisningen var at ruste medlemer til at tage aktiv del i at udvikle og drive vores infrastruktur så som medlemsystemer, nyhedsmails, betalingssystemer osv.

Det vi lærte af dette var at der kan være behov for et mere intensivt forløb i dagstimerne. Dette har pt ikke været muligt.

Dog kunne aften/sen-eftermiddag forløb godt være en mulighed i kortere tid, fx 3 månederstid.

5.3) Hvad får jeg ud af det?

I forbindelse med at engagere nye medlemmer så vi lært følgende: “Folk” har generelt meget travlt, de tror ikke på eller de gider ikke lære noget de ikke kan nu, de skal kunne SE belønningen/resultatet før de siger ja tak.

Det er kun politisk motiveret foreninger og trossamfund der kan hveve medlemmer på baggrund af snak og visioner. ALLE andre hverver medlemmer på baggrund af konkrete og igangværende aktiviteter. Disse aktiviteter skal samtidig tilfredstille et behov før folk deltager.

6) Fremtiden

  • Spoler og strøm
  • Sterligmotore ud af dåser og rest-træ
  • Brint til ballon-antenner
  • Finde varmekilde til Sterlingmotor
  • PI firewalls, medie-server osv
  • PI peer-to-peer løsninger
  • Privacy initiativer
  • VOIP