AccessPoint

Vi ønsker at etablere et trådløst netværk baseret på de billig ESP8266 moduler.  Disse moduler koster ca 40 dkr. Målet med projektet at lave det billigst mulige AccessPoint/Hotspot samt at etablere lokale by-netværk så borgerne i de enkelte byer får mulighed kommunikere med hinanden og fx det offentlige. Sikkerhedsmæssigt har et bynet en række fordele. … Læs mere

Hjemmeserver

En hjemmeserver en lille boks som ikke larmer og har et lav strømforbrug. Målet med projektet er at giver en familie/husstand mulighed for at have deres egen webserver og mailserver. En mere uddybende beskrivelse er under udarbejdelse.

Foreningens formål

Den store vision for foreningen er at give gratis internet til alle på vores planet samt vedvarende energi. Via internettet kan vi levere kvalitets undervisning til alle. Uddannelse er vejen til en bæredygtig fremtid. Derfor er det vigtig at alle har adgang til internettet, men det er også nødt til at være gratis så økonomi ikke … Læs mere

Formandens første beretning

Som formand for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi vil jeg her kommer med den første officielle “beretning”.   Vores bankkonto er på plads. Det holdt hård. Folkesparekassen tager ikke let på sikkerheden. Vores CVR nr er på plads. E-boksen venter på medarbejdersignatur. Online indmeldelse og betaling er på plads. Alt i alt er … Læs mere

Liftoff – Foreningens web site er i luft

Velkommen til hjemmesiden for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi. Vi er en forening der arbejder for et globalt gratis internet der finansieres via vedvarende energi. Dvs. der er ikke kun tale om at selve elektronikken i netværket drives af vedvarende energi, men om at gøre husstande selvforsynende med energi og derved frigøre midler til at … Læs mere